Det er fortsatt takstmann som setter objektiv verdi på din eiendom. Takstmann har ikke part i salget og er eneste uavhengige mellom partene i et salg av eiendom. Ved salg via verge er det svært viktig å hente verditakst fra takstmann for å ivareta hjemmelshaver sine interesser i salget.

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i hånd med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån der eiendommen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte og arv, samt i forbindelse med omsetning av eiendom.

En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.

Merk deg at en verdi- og lånetakst ikke er en boligsalgsrapport eller en tilstandsrapport. Selgers egenerklæring inngår som del av verdi- og lånetaksten.

modern house in forest