Nesttun Taksering AS utfører tilstandsrapport i Bergen og omegn. Ved kjøp eller salg av fast eiendom (enebolig, leilighet, næringseiendom og lignende) eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Vi snakker her om en komplett tilstandsrapport for fast eiendom.

Rapporten omfatter foruten Eiendomsdata, også en Teknisk verdiberegning. Eiendomsdataene – opplysninger om eiendommens betegnelse, utnyttelse, disponering, arealer, adresse, forsikringsforhold og tomtens beskaffenhet, samt en teknisk vurdering av bygningsmassen.

Kontakt oss for tilstandsrapport i dag.

real estate investment, real estate value