Nesttun Taksering AS utfører skadeskjønn, og innehaver Roger Johannesen er godkjent av Norsk Takst som skadetakserer. Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Når en eiendom får skade, er det viktig å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. Mange medlemmer i Norsk takst har spesiell kompetanse på dette feltet. Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform.

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra Norsk takst gir god trygghet for et riktig resultat. 

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. En rekke takstmenn i Norsk takst inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.

plumber and apprentice