Tilstandsrapport

Leilighet på ett plan opp til 100m² BRA kr 10 000,-

Leilighet på ett plan over 100m² BRA kr 12 000,-

Enebolig uten underetasje/ kjeller opp til 250m² BRA kr 15 750,-

Enebolig uten underetasje/ kjeller mellom 250m² og 350m² BRA kr 17 500,-

Enebolig med underetasje/ kjeller opp til 250m² BRA kr 17 500,-

Enebolig med underetasje/ kjeller mellom 250m² og 350m² BRA kr 21 000,-

Rekkehus/tomannsbolig uten underetasje/ kjeller opp til 150m² BRA kr 12 500,-

Rekkehus/tomannsbolig uten underetasje/ kjeller over 150m² BRA kr 14 500,-

Rekkehus/tomannsbolig med underetasje/ kjeller opp til 150m² BRA kr 15 000,-

Rekkehus/tomannsbolig med underetasje/ kjeller over 150m² BRA kr 17 500,-

Fritidsbolig opp til 100m² BRA kr 14 000,-

Fritidsbolig over 100m² BRA kr 16 500,-

Tillegg

Boliger og hytter med krypkjeller kr 1 875,-

Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l. kr 1 875,-

Ekstra etasje i leilighet over en etasje. kr 1 875,-

Tilleggsbygg som garasje/uthus/boder med oppmåling og enkel beskrivelse.

kr 1 875,-

Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger/naust, pris på forespørsel

Fakturagebyr kr 60,-

Administrasjonsgebyr kr 250,-

Verdi- og lånetakst

Leilighet kr 5 000,-

Rekkehus, halvpart av tomannsbolig kr 6 000,-

Enebolig kr 6 500,-

Enebolig med utleiedel kr 7 000,-

Taksering av næringseiendom

Ta kontakt for pris.

Taksering av landbrukseiendom

Ta kontakt for pris.

Annet

Øvrige tjenester faktureres med en timesats på kr 1 500,-